Historie Webgame

Zde v historii WG nalezneš dějiny WG, přehled o významných událostech, které se ve hře udály.

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG

Domácí trh - jistota bez risku, Trh s generály - od dobré myšlenky k rychlému konci, prognostici

Tento článek byl publikován 00:00, 24.10.2008 hráčem Adolfek(#21070) ke 50. věku.
Byl již přečten 1864x, 26 komentářů, průměrná známka 1.2
Druhá a závěrečná část článku o trzích. V tom dnešním se dozvíme něco o trhu domácím, zavzpomínáme na již neexistující trh s generály a zmapujeme vývoj našich milých prognostiků ;).

ORGANIZAČNÍ KOUTEK
- Do předchozího článku (Světový trh a jeho historie) doplněny informace ke 35. a 38. věku + ještě jedna anketa, tak prosím hlasujte.
- Stále se shání screen trhu s generály a kartelu
- Nově se shání screeny topky na konci věků: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12(již sehnáno, děkuji Mistovi), 13, 14 a 23. Takže kdo by chtěl pomoct a měl možnost, tak prosím pište.

Domácí trh:

Základní ceny na domácím trhu ze začátku vypadaly takto:
Zboží Základní cena Počet ke koupení
Jídlo 25 málo
Energie 25 velmi málo
Voják 100 mnoho
Tank 570 málo
Bunkr 430 málo
Stíhačka 400 málo
Mech 280 středně mnoho
Agent 5000 málo


Na domácím trhu nešlo zboží prodávat.

3. věk:
Zavedena možnost zboží prodat. Ceny, za které můžete prodávat jednotky, jídlo a energii na domácím trhu budou vždy o 25% nižší než aktuální nákupní ceny na Světovém trhu. To vám umožní hrát i bez čekání na peníze ze světového trhu. Ale světový trh bude stále výhodnější.

Systémem jsou však stanoveny i maximální ceny, za které lze zboží na domácím trhu prodávat.
V případech, kdy bude aktuální cena na světovém trhu * 0,75 vyšší, než systémem stanovená cena maximální, neplatí výše uvedený vzorec, ale příhlíží se automaticky k maximální prodejní ceně.

Jaké částky činí maximální prodejní cenu na domácím trhu se můžete podívat zde:
Jednotka Maximální prodejní cena
Jídlo 6$
Energie 6$
Voják 86$
Tank 502$
Stíhačka 352$
Bunkr 375$
Mech 262$
Agent 3 000$


4. věk:
Snížil se počet jednotek na domácím trhu.
Cena jednotek při velkém nákupu rychleji poroste.

5. věk
Mechy můžes produkovat a kupovat na domácím trhu, až když máš alespoň 20 000 bodů technologie Síla zbraní a současně alespoň 3 body této technologie na 1 km2. Původně stačilo přibližně 10 000 technologí síla zbraní.

Rozhodlo se, že jednotky na domácím trhu se budou zdražovat rovnoměrně, ne skokově.
Snížil se počet zboží na trhu (více to nutí demokraty a republikány nakupovat na světovém trhu)

6. věk
Cena na domácím trhu bude konečně růst plynule, jak už bylo zmiňováno v předchozím věku.

Nárůst ceny vypadá takto:
Energie a Jídlo
Percentuelní zaplnění trhu Percentuelní navýšení ceny
100% - 81% 0%
80% - 61% 12%
60% - 41% 44%
40% - 21% 88%
20% - 0% 148%


Vojenské jednotky
Percentuelní zaplnění trhu Percentuelní navýšení ceny
100% - 81% 0%
80% - 61% 5%
60% - 41% 15%
40% - 21% 30%
20% - 0% 50%

* navýšení se vždy uvažuje oproti počátečnímu stavu

7. věk
Mnohem menší domácí trh (více se bude vyrábět v tovarnách a kasárnách)

9. věk
Ceny na domácím trhu vzrostly o 15%. Ceny na domácím trhu stejně jako rovnováha mezi producenty peněz a jednotek byla stavěna na 4týdenní věk, při delším věku by na tom byli lépe producenti peněz. Je to zřejmé z toho, že ceny jednotek na světovém trhu byly vyšší než na domácím, toto opatření mělo ceny srovnat.

To znamená, že se ceny vyvinuly do této podoby, která platí dodnes:

Zboží Základní cena Počet ke koupení
Jídlo 25 mnoho
Energie 25 mnoho
Voják 115 méně
Tank 670 málo
Bunkr 500 málo
Stíhačka 470 málo
Mech 350méně
Agent 5000 velmi málo


Zaveden pokrok Produkce mechů. Již nebude potřeba mít určitý počet síly zbraní, abychom mohli nakupovat mechy na domácím trhu. Stačí vynalézt tento pokrok.

Stejného věku pro vyrovnání a zjednodušení pravidel byly daně demokracie zvýšeny z 2% na 4%, jako to měly ostatní vlády.

12. věk
Objem zboží opět zmenšen. Bez obchodních zón jen 1/3 velikosti z minulého věku, s 50% obch. zónami 2/3, s 100% stejně velký jako doteď. Cena zboží se nemění, ale klesá počet obyvatel na 1km2 z 400 na 350. To znamená, že Bankéři produkují méně peněz.

32. věk
Zavedena úprava, kdy země v protekci nemohou na domácím trhu nakupovat agenty.
Hráči pak s těmito protekčními zeměmi s velice silnou rozvědkou uzavírali velmi výhodné špionážní spojenectvo, kdy měli spojence díky protekci neohrozitelného. Zejména gold hráči mohli založit 2 země, aktivně hrát pouze s jednou. V té druhé zemi šlo pěstovat silnou rozvědku a podporovat tak spojenectvím svou hlavní zem.

Trh s generály

Tento trh byl zaveden v 16. věku

17. věk
Zavedena úprava, že obchodovat šlo pouze s generály na 5. a vyšší úrovni.

19. věk
Maximální prodejní cena generála na trhu je 1.4 násobek ceny minimální
Generála lze prodat pouze po týdenním výcviku (musí uplynout 7 dní od chvíle, kdy jste generála získali)

Změny na trhu s generály vyplynuly z chování některých hráčů nakonci věku. Snaha o to být první už překonala veškeré meze a není to již o umu a schopnosti hrát dobře WG, ale o tom, kdo má více kamarádů ochotných se obětovat a koupit generála za nechutnou cenu (400M nebylo vyjímkou).

Uvažovalo se o tom, že pokud ani tyto změny nepomohou, bude buď trh s generály zrušen úplně, anebo budou tyto transakce hodnoceny jako chování ohrožující hru a bude se mazat. Nakonec to dopadlo tak, že v následujícím věku byl zrušen (podrobnosti uvedeny níže).

20. věku
Zrušen Trh s generály (generálové se nikdy neměli prodávat, pro země 10x prestižnější mají 10x vyšší cenu, než pro ty dole; navíc to ani ve skutečnosti nejde; lehce se tam podvádělo, díky čemuž vzniklo velké množství komplikovaných pravidel; tento stav nevyhovoval)

Názor hráče soltari, který trh s generály zažil:
"Asi největší výhoda byla pro farmy, nemusely bojovat ani se moc snažit a stejně měly dobrého gena... Naštěstí takových generálů na trhu moc nebylo, kdo měl, tak vetšinou neprodával a ještě pro někoho kdo má fakt smůlu a ten generál mu prostě ne a ne přijít. Takže dát pár miliónů za stratéga, když už jsem par zbytečných genů vyhodil je v pohodě. A trh se rušil kvůli tomu, že par jedinců si nechávalo na konci věku kupovat svoje generály za předražené ceny od svých kamarádů nebo mulťáků a hlavně celá ta myšlenka s kupováním/prodáváním generálů se do Webgame podle mne nehodí."

Prognózy a prognostici


21. věk
28.04.2004, tedy těsně po začátku tohoto věku, bylo v pracovně oznámeno historicky první výběrové řízení na prognostiky, kterého se zúčastnilo 60 hráčů. Pořádal ho moderátor TECHWARRIOR.

Do funkce byli jmenováni prognostici Xerrik1 a Ďábel, o sitaci na trhu však nikdy nezačali psát.

Původně prognostici neměli za jménem ocásek

Umístění prognóz bylo v Menu=> Světový trh=> Prodej

Tehdejší prognostici měli možnost vidět objem zboží na trhu, což vypadalo následovně:


Obdobná podoba přehledu zboží na trhu existovala i pro všechny další komodity.

22. věk - Skutečný začátek práce prognostiků.
Prognostikem se stal Tan X., kterému byla funkce nabídnuta nikoliv na základě výběrového řízení, ale zjevných zkušeností s trhem. (V předchozím věku totiž díky umění obchodovat vyhrál věk.)

27. věk
Tan X. ukončil své působení ve funkci kvůli pracovnímu vytížení.

Jaké prognózy psal Tan X. se můžete podívat na následujících dvou ukázkách:
Tan X. 1
Tan X. 2
Jak můžete vidět, Tan X. se stal zakladatelem tradice vkládání obrázků slečen do prognóz. ;)


28. věk - Opětovné spuštění prognóz
Psaní prognóz se prozatimně ujal tehdejší správce nápověd a moderátor ElPasso.

29. věk
Poté se na základě pohovoru a zkušeností s trhem funkce ujal A. Iverson, již s ocáskem (prognostik), který byl tehdy zbarven do hněda.

32. věk
Do funkce nastupila esya na základě pohovoru s A. Iversonem
esya a A. Iverson zavedli takovou podobu prognóz, kdy se popsaly jednotlivé komodity + obrázek + a také se začali víc věnovat technologiím.

33. věk
prognostikem se stává Kefalin

34. věk
Kefalin opuští funkci
Tohoto věku opouštěl své místo také A. Iverson, který ještě před svým odchodem pořádal konkurz, na jehož základě se stal jeho nástupcem hráč I am the Future.
K tomuto věku přišli prognostici o svůj nástroj s možností vidět množství zboží na trhu.

36. věk
Design prognostických ocásků se mění ze hněda na růžovo.

37. věk
Prognózy dostaly vlastní menu. Už se nebudou schovávat pod grafem ale mají vlastní menu v Světový trh=>Prognóza.
esya odchází z funkce a nahrazuje ji Doomer666

30.11.2006, což byl 38. věk se vyhlásil nábor prognostiků. Ze zúčastněných vybral tehdejší vedoucí informačního týmu ElPasso 15 potencionálních kandidátů. Jejich počet se poté zredukoval na 3 nejlepší, což byli hráči Enka, eska a thoradin.

39. věk
Tohoto věku opustil funkci prognostik I am the Future a Doomer666

Zde máte možnost shlédnout ukázky Futurových prognóz:
I am the Future 1
I am the Future 2

Do funkce jmenováni vítězové výše uvedeného náboru eska a Enka.

Koncem 41. věku skončil ve funkci eska

Hned v následujícím, tedy 42. věku, jsme přišli o dalšího prognostika. Enka byla uvolněna z funkce na vlastní žádost.
Tentýž věk se vyhlásil nábor prognostiků pod vedením DarkDruida. V mezihře mezi 42. a 43. věkem již byli jmenováni noví prognostici Lukastrance a tomos81

Ve 44. věku opustil funkci tomos81

Na začátku 45. věku pořádal další nábor prognostiků Erwin Burgruine společně s Lukastrancem. Vzešli z něj prognostici Eia a child. Zároveň s tímto náborem se počet prognostiků v týmu opět po delší době zvýšil ze dvou na tři.

Od 50. věku již není prognostikem child.

Funkční období prognostiků graficky:

Za informace potřebné pro sepsání tohoto článku děkuji mnoha hráčům, jmenovitě jsou to Kleky, Altaran, ElPasso, esya, Tan X., TECHWARRIOR, eska, Lukastrance, soltari, A. Iverson, Eia, I am the Future, Kefalin.
Můj další článek vyjde za 2 týdny, tzn. 7. listopadu. Bude se zabývat vývojem našich dvou speciálních vlád, Robokracie a Utopie

Máte-li nějaké připomínky, upřesnění nebo konkrétní nápad o jakém tématu byste si chtěli v budoucnosti přečíst, pište do pošty Pošta Adolfek (historik).

zobrazit komentáře