Historie Webgame

Zde v historii WG nalezneš dějiny WG, přehled o významných událostech, které se ve hře udály.

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG

Rozvědka

Tento článek byl publikován 13:33, 21.11.2008 hráčem Adolfek(#21070) ke 50. věku.
Byl již přečten 2539x, 29 komentářů, průměrná známka 1.4
V článku naleznete komplexní rozbor rozvědky, tradičně několik anket a na závěr malý "testík" :)

ORGANIZAČNÍ KOUTEK
Na základě ankety se v následujícím článku budeme věnovat pokrokům.Rozvědka
Ze začátku jsme na WG měli pouze zlomek dostupných operací rozvědky, další začaly přibývat až v průběhu dalších věků.

Mezi nejstarší operace patří následující:

Špionážní NáročnostParametry
Infiltrovat vládu 1Celkem snadná operace, kdy vaši lidé proniknou na vysoká místa ve státní sféře a zjistí bližší informace o zemi: počty budov, technologií, vojenských jednotek a spokojenost. Platí dodnes.
Infiltrovat generální štáb2Získá přístup do tajných vojenských materiálů, díky nímž máte přehled o spojencích země, o počtu raket, síle rozvědky a samozřejmě počtu jednotek a vojenských technologií. Platí dodnes, navíc ještě v 7. věku přidána možnost zjistit % zkušenosti armády.
Infiltrovat rozvědku 3Méně častá operace, která zjistí přesný počet agentů, všechny spojence včetně špionážních a co je zajímavé - také ofotí všechny zprávy, které si udělala infiltracemi na cizí země sama postižená rozvědka. Platí dodnes.

SabotážníNáročnostParametry
Rozšířit epidemii 2Rychle šířícímu virovému onemocnění podlehne zhruba 5% obyvatel a sníží jejich spokojenost. Platí dodnes.
Nabourat ovládání mechů 3Bojovým robotům se zadávají příkazy na dálku, plní je už sami. Pokud se dočasně podaří získat kontrolu nad mechem, může se navést tak, aby se sám zničil. Největší účinek akce mívá proti Technokratům. Ničí zhruba 4% mechů. Ve 27. věku operace oslabena.
Sabotovat letiště2Agenti vniknou na vojenské základny a vyhodí do vzduchu 4% stíhaček. Ve 27. věku operace oslabena.
Nasadit cizopasníka 2Uměle rozšířený cizopasník, který nemá žádné přirozené nepřátele, zničí 3% farem. Nemá cenu používat na země bez farem. Platí dodnes.
Počítačový virus 3Zničí 4% technologií země. Platí dodnes.
Zničit rakety3Velice užitečná akce, která ušetří mnoho ztrát. Zničí buď 1 nukleární, 1 biologickou nebo 2 konvenční rakety při jedné úspěšné operaci. Platí dodnes, pouze ve 37. věku doplněna možnost ničit ještě nově zavedenou EMP raketu.

Loupeživé Náročnost Parametry
Vykrást centrální banku 2Ukradne část peněz, které má země v hotovosti. Ale maximální částka v centrální bance většinou nedosahuje miliónů, je závislá na prestiži země. Nyní ukradne 25% nekrytých a 1% krytých peněz.
Ukrást technologie 3Ukradne 1% až 5% technologií. Dnes ukradne 5% nekrytých a 0,2% krytých technologií.
Vykrást sklady 2Ukradne až 10% jídla. Dnes ukradne až 25% nekrytých a 1% krytých zásob.
Čím byla obráncova země prestižnější, tím byly větší zisky.
Parametry loupeživých operací se změnily v 9. věku, podrobnosti uvedeny níže.

2. věk:
Přibyly nové sabotážní operace Rozvědky:

SabotážníNáročnostParametry
Sabotovat armádu3 Sníží připravenost armády až o 3%. Platí dodnes.
Demoralizovat obyvatele1Rozpoutávání afér, zastrašování obyvatelstva a ovlivňování médií sníží spokojenost šťastných zemí. Platí dodnes.
Zavraždit agenty1 Vaši agenti zavraždí své protějšky, když sedí v divadle nebo jdou vyzvednout své děti ze školky. Pokles agentů není nijak výrazný a závisí na počtu útočníků. Platí dodnes.
Napadnout sídlo Rozvědky4Masová akce ničení nepřátelské tajné služby. Při úspěchu přijde nepřítel o 15-20% agentů. Platí dodnes.
Poškodit protiraketovou obranu 3I mnohem silnejší země se dá rychle zničit pomocí raket, pokud nemá dokonalou protiraketovou obranu. Tato operace je způsob jak až ji 10% zneškodnit před raketovým útokem. Platí dodnes.


3. věk:
Fundamentalismu snížena nebezpečnost sabotážních útoků (-1). Tato změna je platná dodnes.

4. věk:
Množství ukradeného zboží a pravděpodobnost úspěchu rozvědky při útoku na jednu zemi postupně klesá.

5. věk:
Zavedena nová loupeživá operace rozvědky:

Loupeživá Náročnost Parametry
Prodat drogy1Je to operace hlavně pro malé země pro obohacování se na větších. Pokud se akce povede, dostanete nějaké peníze. Ty závisí nejvíce na rozdílu prestiží (na zemi s menší prestiží než vy nemá akce efekt) a na spokojenosti nepřítele. Akce prošla několika změnami, nejrazantnější bylo oslabení ve 46. věku.


7. věk:
Akce Infiltrovat generální štáb zjistí i zkušenost nepřátelské armády. Tato změna je platná dodnes.

9. věk:
Zavedena další funkce technologie Síla rozvědky. Kromě toho, že zvyšuje sílu rozvědky, bude každý bod této technologie krýt 1000$, 50t jídla a 2 technologie od každého druhu.
Agenti ukradnou jen 1% krytého zboží ale 25% nekrytého zboží.
U technologií 0,2% krytých a 5% nekrytých technologií.
Doteď nebyla žádná jiná možnost, jak své technologie uchránit, než vlastnictví velmi silné rozvědky, aby ji ostatní prošli pouze s obtížemi.
Tato změna je platná dodnes.

K operaci prodat drogy přidána podmínka použití - nutnost vlastnit pokrok mafie nebo teroristická organizace.

Na rozšiřování epidemie je taktéž potřeba pokrok, a to teroristická organizace. Tato změna je platná dodnes.

Zaveden generál špion. Jeho funkce byla útočná. Při úspěšném útoku zaručoval 20% šanci na infiltraci gen. štábu nebo rozvědky za každou úroveň. Tehdy bylo úrovní generála pouze 5, tzn. na maximální úrovni již byla šance 100%.

10. věk:
Síla rozvědky extrémě malých zemí zmenšena. (Dříve byla síla agenti/(rozloha+1000), nyní je to agenti/(rozloha+2000). Tato změna je platná dodnes.

11. věk:
Tento věk se změnily parametry generála špiona. Nyní přidával +5% síly rozvědky a 5% šance na infiltrování generálního štábu při úspěšném vojenském útoku, maximální úroveň generála se však zvýšila na 7. úroveň. Špion se tedy stal generálem útočně-ekonomickým.

13. věk:
Nové operace rozvědky:

Špionážní Náročnost Parametry
Infiltrovat vědecká centra2Získáte informace o získaných pokrocích protivníka. Platí dodnes.


SabotážníNáročnost Parametry Předpoklady
Oslabit generála4Sníží zkušenosti náhodného generála o 15%, ale minimálně o 5000. Pokud je zkušenost menší než 0, generál je zbaven funkce. pokrok AntiOSN, být ve válce s napadeným


Jaky vypadaly výpisy útoků této operace?
Napadli jsme generála země XY.
Generál (jméno generála) byl oslaben o X zkušeností.
Země XY napadla našeho generála.
Generál (jméno generála) byl oslaben o X zkušeností. Jeho úroveň klesla na 0 a ODCHÁZÍ Z ARMÁDY!
NEBO
Generál (jméno generála) byl oslaben o X zkušeností. Nyní je jeho úroveň X.
Rozvědka: Někdo se snažil oslabit našeho generála, neuspěl.
Rozvědka: XY se snažil oslabit našeho generála, neuspěl.
Našim agentům se nepodařilo oslabit generála země XY.

Dále k špionážní akci infiltrovat generální štáb přidána funkce ke zjištění soupeřova počtu generálů.

15. věk:
Původní záměr tohoto věku byl zavést pokrok Korupce (vynalezení mělo být podmíněno pokrokem AntiOSN a jeho funkcí měla být možnost provedení akce oslabit generála). Nakonec však akce oslabit generála byla na základě protestů hráčů úplně zrušena. Když si někoho vyhlídl ve válce nějaký mulťák, tak to bylo velmi nepříjemné. Jinak se tato operace vůbec mezi hráči nechytla a využívala se minimálně.
Na použití operace prodat drogy již stačí mít pouze AntiOSN. Tato změna je platná dodnes.


16. věk:
Genrálovi špionovi odebrána schopnost +5% šance na infiltrování generálního štábu při úspěšném vojenském útoku.
Důvod změny je jasný. Většinou si hráči infiltrují protivníka již před útokem, takže výhoda tohoto typu byla naprosto nepotřebná.

19. věk:
Na nepřátelské operace rozvědky budete nyní upozorňováni žlutým vykřičníkem v horní liště.
- Upozornění na operaci nepřátelské rozvědky se nemusí zobrazit, pokud se vám tato akce nezobrazí ani v událostech (zde figuruje náhoda).
Tato změna je platná dodnes.

Pro prodej drog zavedena podmínka mít Diktaturu nebo Fundamentalismus. Tato změna je platná dodnes.

20. věk:
Zavedeny kartičky. Ty, které se týkají rozvědky, jsou tyto: a .
Obrovská rozvědka ukrývá informace - V této době ještě za tímto účelem neexistoval pokrok Cenzura. Skrýt kartičky šlo pouze na základě silné rozvědky.
Skrýt kartičky neuměly vlády demokracie a republika. Tyto vlády měly svoji kartičku pro silnou rozvědku , avšak ta informace neskrývala.

21. věk:
Pokud má země silnou rozvědku, skrývá všechny karty (nejen obrovskou rozvědku). Stačí tedy mít agentů/(rozloha+2000) větší než 0.25 pro skrytí všech karet v Žebříčku.

24. věk:
Těsně Po provedení operace zůstává vše vybráno (i druh operace), jde tedy udělat stejnou operaci ihned znovu bez klikání. Tato změna je platná dodnes.

27. věk:
Oslabení sabotážních operací:
Nabourat ovládání mechů - 1 agent dokáže zničit maximálně 3 mechy za akci
Sabotovat letiště - 1 agent dokáže zničit maximálně 2 stíhačky za akci
Tyto změny jsou platné dodnes.

28. věk:
Nový pokrok:
Cenzura (S)
Předpoklad: AntiOSN
Základní cena: 4000 tech. Síla rozvědky
Efekt: Skryje hodnost a kartičky s vlastnostmi země před ostatními, +50% obrana proti infiltrací, -20% produkce peněz
Tento pokrok funguje dodnes, ve 42. věku byl vylepšen.

31. věk:
Pokroku mafie přidán efekt, že zvyšuje maximum operací rozvědky na 30. Tato změna je platná dodnes.

32. věk:
Země v protekci nemůže na domácím trhu nakupovat agenty.
Jak už bylo zmíněno v článku o domácícm trhu, zejména gold hráči využívali možnosti spojenectví se svou druhou, protekční zemí, kde pěstovali silnou rozvědku a díky protekci byla tato zem naprosto neohrozitelná. Tato změna je platná dodnes.

34. věk:
Do bezdůvodného ničení se započítávají i sabotážní operace rozvědky.
Do infiltrace vědeckých center byla přidána informace o UFO pokrocích.
Tyto změny jsou platné dodnes.

37. věk
V Pracovně se nyní bude zobrazovat čas, kolik chybí do nové akce rozvědky.
Všechny vlády budou mít za silnou rozvědku kartičku R a ostatní kartičky jim budou vidět, tak jako tomu bylo dřív jen u vlád Demokracie a Republika.
Kartičky skryté otazníkem může mít nyní jen ten, kdo si dá pokrok Cenzuru.
Tyto změny jsou platné dodnes.

38. věk:
V Menu=>Válka=>Spojenci bude dole u rozvědky i informace o tom, kolik dávají spojenci dohromady a kolik máme sílu celkem.
Generál špion posílen. Pro mnoho lidí byl takový generál nepříliš potřebný, a ihned ho propuštěli. Nyní máte díky tomuto generálovi -10% ztráty agentů při veškerých akcích rozvědky a -5% ztráty při neúspěšné obraně proti partyzánskému útoku za každou úroveň.
Tyto změny jsou platné dodnes.

41. věk:
Zavedena nová náhodná událost "vypuštění špionážního satelitu", která přidává technologie síla rozvědky.


42. věk:
Zprávy rozvědky budou obsahovat i ikonky, které jsou viditelné při náhledu aliance. Díky tomu bude možné z infiltrace přímo útočit nebo dávat operace rozvědky.
Urychlení a zjednodušení odehrávky. Stačí jednou kliknout a už máte nastavené číslo země, na kterou chcete operaci provést. Není třeba se proklikávat do Menu=>Rozvědka a číslo oběti znovu opisovat.

V archivu útočníka rozvědkou se bude zobrazovat, jakou měla daná operace náročnost.
Dobré, pokud chcete na stejnou zem provádět operaci s odstupem třeba dvou dnů a již si nepamatujete, jak těžkou operaci jste měli. V archivu si můžete náročnost operace připomenout a zvážit, zda má vůbec cenu se o akci pokoušet. Např. při téměř neproveditelné operaci by bylo lepší poprosit o pomoc spojence se silnější rozvědkou.

Ten, kdo si dá cenzuru, si bude moci navolit, jaké kartičky cenzura skryje a jaké zůstanou viditelné.
Kartička "Cenzura" bude vidět vždy.

Všechny tyto vlastnosti můžete cenzurou zakrýt (případně nechat odkryté):

Pouze kartička přeběhlík a embargo jsou výjimky, které zůstanou viditelné vždy.

Tyto změny jsou platné dodnes.

46. věk:
Oslabování prodeje drog
Zisky z drog budou nyní limitovány rozlohou a prestiží prodávající země.
Zisk v penězích nepřesáhne 1,5 * prestiž útočníka a 200 * rozlohu útočníka.
Změna je potřebná pro omezení přílišných zisků z drog u málorozlohových zemí s malou prestiží.
Sílu rozvědky ovlivňuje mimo jiné počet agentů vzhledem k rozloze, takže zejména velmi malé země dovedou mít ohromnou rozvědku a znepříjemňovaly pak odehrávku zemím s vysokou spokojeností. Pokud budou mít malé zisky z prodeje, nebude pro ně lákavé prodej drog opakovat. Co se však týče prestiže, tak s odehrávkou obvykle roste prestiž, takže při opakovaném prodeji drog stejné zemi může zisk i růst, narozdíl od toho, jak to bylo dopsud, kdy zisk pouze klesal díky snižující se spokojenosti nepřítele.
Náročnost operace prodat drogy se zvýšila z 1 na 2. Rozšířila se příliš a mimo válku značně snižovala bonusy mnoha zemím.
Tyto změny jsou platné dodnes.

47. věk:
Zvýšení zkušeností ze sabotážních akcí rozvědky:

Za operace ve full war přibudou následující zkušenosti:
Zničené jednotkyZkušenosti
10 mechů1 xp
8 stíhaček1 xp
1 agent 5 xp
zničení rakety 800 xp
V právě vyhlášené válce budou mít útočník i obránce o 1/2 méně a mimo war o 1/4 méně zkušeností než ve full war.
Expy půjdou jako dříve jen k hodnosti.

Jak to tedy vypadá se ziskem zkušeností v praxi si uvedeme na příkladu třeba u agentů:
Stav válkyPočet zkušeností
Za full war 5 xp
Za právě vyhlášené2,5 xp
Mimo war 3,75 xp
uvažován 1 zničený agent
Zisk zkušeností útočníka v úspěšné sabotáži agentů, mechů, stíhaček ani raket neovlivňuje náročnost operace.

Změny zisku expů jsou i v obraně a neúspěšném útoku, ty se však neodvíjí podle zničených jednotek, ale pouze podle aktuálního vztahu mezi útočníkem a obráncem.

Obrana
Stav válkyPočet zkušeností z úspěšné obranyPočet zkušeností z neúspěšné obrany
Za full war 100 xp10 xp
Za právě vyhlášené50 xp5 xp
Mimo war 75 xp7,5 xp
Zvýší-li se útočníkovi nebezpečnost operace, dostává obránce více expů.


Neúspěšný útočník
Stav válkyPočet zkušeností
Za full war 10 xp
Za právě vyhlášené5 xp
Mimo war 7,5 xp
Zvýší-li se útočníkovi nebezpečnost operace během neúspěšné operace, dostane také on více expů.

Ke zvýšení nebezpečnosti operace dojde, pokud máme nízký počet dostupných operací rozvědky.
9 až 5 operací znamená zvýšení nebezpečnosti o 1.
4 až 1 operace způsobí zvýšení o 2.

Tato změna je platná dodnes.
"HISTORICKÁ KACHNA"


Dnešní článek ukončím trochu netradičně.
Jedná se o takovou malou hádanku . Je to jednoduché, jistě někdo z vás na řešení přijde hned, jiné to však přivede k zamyšlení, tak prosím odpovědi nepište pod článek, abyste nekazili hádání ostatním.

Instrukce:
Na následujících dvou screenech jsou vyfoceny nástěnky učitelského fóra.
Na první pohled vypadají stejně, ale jeden ze screenů je falešný a historicky neodpovídá skutečnostem.

Který z nich to je a proč?
Můj další článek vyjde za 2 týdny, tzn. 5. prosince v 00:00. Na základě ankety se bude zabývat vývojem konstrukčních pokroků.

Máte-li nějaké připomínky, upřesnění nebo konkrétní nápad o jakém tématu byste si chtěli v budoucnosti přečíst, pište do pošty Pošta Adolfek (historik).

zobrazit komentáře