Historie Webgame

Zde v historii WG nalezneš dějiny WG, přehled o významných událostech, které se ve hře udály.

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG

Pokroky 1/3 - pokroky konstrukční (K)

Tento článek byl publikován 00:00, 05.12.2008 hráčem Adolfek(#21070) ke 51. věku.
Byl již přečten 2663x, 21 komentářů, průměrná známka 1.4
Vše o současných i minulých pokrocích, typech pokroků a o K pokrocích.
Základní mezníky pokroků obecně:
9. věk:
Během tohoto věku byly do hry poprvé implementovány pokroky.
Historicky prvním pokrokem byla "Jednotka mech", tedy dnešní Produkce mechů. V průběhu tohoto věku postupně přibývaly další pokroky.

Náročnost pokroků se počítala podle vzorce (rozloha/5000) + (prestiž/1 000 000)

Rozlišovaly se 3 typy pokroků.
Společenské (S)
Konstrukční (K)
Technologické (T)

Zvláštností bylo, že narozdíl ode dneška měly mít tyto pokroky podle mne velmi zajímavé vlastnosti. Tyto vlastnosti nikdy sice nefungovaly, takže se od jejich realizace nakonec odstoupilo, ale pro zajímavost jistě za zmínění stojí.

U společenských pokroků měla být tato vlastnost - pokud byla spokojenost země nižší než 80%, měla být určitá šance, že lidé některý společenský pokrok zruší.

Při dobytí normálním útokem měla být šance, že se od napadeného technologický pokrok naučíme, přesto že bychom neměli předchozí pokroky.

28. věk:
Zavedeno prestižní omezení některých pokroků:
Minimálně 600k prestiže je potřeba na Nukleární rakety, Družice a Androidy.
Nejméně 1200k prestiže je potřeba na Hraniční pevnosti, Bezpečnostní senzory, Měsíční základnu a Fúzní elektrárny.

Zaveden nový typ pokroků: Mimozemské (M)

30. věk:
- S počtem vynazelených pokroků roste náročnost dalších pokroků, dále náročnost pokroků se nezaokrouhluje na celé číslo.
Náročnost pokroků se spočítá jako: 2 + pokroků/4 + rozloha/10 000 + prestiž/1 000 000

31. věk:
- Opět změněn vzorec na výpočet NP: 2+ počet pokroku/5 + rozloha/10 000 + prestiž/1 000 000
- Společenské pokroky se nebudou započítávat do NP.

Jak se zvyšoval počet vynalezení nutný k dosažení minimální ceny pokroků:
---9. věk21. věk27. věk44. věk
Technologické80 zemí (pokles ceny o 1% za 1 vynalezenou zem)160 zemí (pokles o 0,5%)320 (pokles o 0,25%)640 (pokles o 0,125%)
Konstrukční300 (pokles o 0,2%)600 (pokles o 0,1%)1200 (pokles o 0,05%)2400 (pokles o 0,025%)

Stromy pokroků

Starý strom pokroků

Nový strom pokroků
Co to byly alianční pokroky?
Dalším typem pokroků byly alianční pokroky, které byly do hry implementovány ve 32. věku. Byl to první a zároveň poslední věk, ve kterém se vyskytly.

Samotná myšlenka na vytvoření aliančních pokroků vznikla již ve 21. věku.

Měly to být pokroky zvýhodňující velké aliance. Na zkoušku byly mezi ali pokroky zařazeny tyto dva: Pacifismus a Vojenský stát. Během stejného dne admini své rozhodnutí přehodnotili a ali pokrokem se nakonec místo Pacifismu stalo Kulturní centrum.
Původní vize byla, aby země, které některý z těchto pokroků vynaleznou, dostaly bonus za tyto pokroky až poté, co stejný pokrok bude zároveň minimálně 6 členů aliance.
Po týdnu věku se však ukázalo, že ali pokroky moc přetěžují server a aby byl alianční pokrok aktivní, stačilo již pouze to, aby aliance byla o 6 a více lidech. Již se tedy jednalo pouze o počet zemí v alianci, nikoliv o počet vynalezení jako původně.
Po 32. věku však následovaly 2 mezihry a již po té první se ali pokroky nadobro zrušily.Vývoj jednotlivých K pokroků:

Nanotechnologie - ve hře od 9. věku


Počáteční efekt

180% maximum Automatizace továren
-20% ztráty jednotek

Efekt se dodnes nezměnil.

Původní cena

2000 Automatizace továren
Cena se dodnes nezměnila.
Jaderné elektrárny - ve hře od 9. věku


Počáteční efekt

200% maximum Energetiky
nebezpečí havárie jaderné elektrárny
Efekt se dodnes nezměnil.

Původní cena

2000 Energetika
Cena se dodnes nezměnila.
Nukleární zbraně - ve hře od 9. věku

Počáteční efekt

část produkovaných raket bude nukleárních

Původní cena

2000 Produkce raket
Cena se dodnes nezměnila.

Podmínky pro vynalezení


Jaderné elektrárny


Efekt dnes


umožní produkovat nukleární a EMP rakety
EMP rakety zavedeny ke 37. věku

Podmínky pro vynalezení dnes


Jaderné elektrárny
Prestiž země alespoň 600k.
Družice - ve hře od 9. věku

Počáteční efekt

+10% síla útoku
+50% síla agentů při infiltraci
95% maximum Protiraketové obrany


Původní cena

10 000 Výzkum vesmíru
Cena se dodnes nezměnila.

Podmínky pro vynalezení

Nanotechnologie


Časový vývoj

Ke 25. věku zavedena změna, namísto +10% síly útoku pokrok přidává +5% do síly a +5% do obrany.


Efekt dnes

+5% síla armády
+50% síla agentů při infiltraci
95% maximum Protiraketové obrany


Podmínky pro vynalezení dnes

Nanotechnologie
Prestiž země alespoň 600 k.
Androidi - ve hře od 9. věku

Počáteční efekt

umožní androidy v populaci (pokud jich budete mít přes 50%, můžete žít v Robokracii)
+10% maximální efekt všech technologií

-5% spokojenost
Efekt se dodnes neměnil.

Původní cena

10 000 Produkce továren
Cena se dodnes nezměnila.

Podmínky pro vynalezení

Tajemství mozku
Jednotka mech (Dnešní produkce mechů)


Podmínky pro vynalezení dnes

Tajemství mozku
Produkce mechů
Prestiž země alespoň 600 k.

Fúzní elektrárny - ve hře od 9. věku

Počáteční efekt

500% maximum Energetika
havárie jaderné elektrárny už nehrozí


Původní cena

40 000 Energetika
(základ je minimálně 600 000)

Podmínky pro vynalezení

Měsíční základna
Nukleární zbraně

- Původně byl typ pokroku Technologický


Časový vývoj


11. věk
stojí minimálně 800k technologií Energetika (místo 600k)
zvyšuje efekt energetiky pouze na 400% místo 500%

13. věk
Pokrok Fúzní elektrárny oslaben na polovinu: Zlepší maximum Energetiky jen na 300% (dříve 400%), stojí 400k technologií Energetika (dříve 800k)

20. věk
zavedení kartičky

21. věk
Už nejsou k dostání od UFO.

38. věk
Převedení pokroku fúzní elektrárny na konstrukční pokrok.


Efekt dnes

300% maximum Energetika
nehrozí jaderná katastrofa


Cena dnes

počáteční cena je 400 000 technologií, NP nemá vliv

Podmínky pro vynalezení dnes

Měsíční základna
Nukleární zbraně
Prestiž země alespoň 1200 k.

Vojenská akademie - ve hře od 20. věku

Počáteční efekt

umožní změnit schopnost generála už při jeho 50k zkušenostech (místo 100k)

Původní cena

2M

Podmínky pro vynalezení


Hodnost alespoň Poručík letectva (7), tzn. alespoň 250k zkušeností za celý věk
nelze vynaleznout pokud už země má Pacifismus


Časový vývoj

22. věk
4. generál - může přijít, pokud máte pokrok Vojenská akademie a hodnost alespoň Kapitán gardy (9), která je za 600k zkušeností.

24. věk
Pokrok Pacifismus se nyní vylučuje s Vojenským státem. Přestává se vylučovat s Vojenskou akademií.


Efekt dnes

umožní změnit schopnost generála už při jeho 50k
při hodnosti alespoň 9.(Major) umožní dostat 4. generála


Cena dnes

5 000 technologie Síla zbraní

Podmínky pro vynalezení dnes

Hodnost alespoň Poručík letectva (7), tzn. alespoň 250k zkušeností za celý věk
Hraniční pevnosti - ve hře od 21. věku

Počáteční efekt

+10% obrana armády
zisky území a zboží při obraně sníženy o 20%


Počáteční cena

20 000 technologie Rychlost stavby.
Cena zůstala dodnes nezměněna.

Podmínky pro vynalezení

Nanotechnologie


Vývoj

22. věk tento pokrok spotřebuje každé kolo 2$ za 1km2

31. věk
Zavedena možnost pokrok zrušit za poplatek [rozloha zeme]*1000$).


Efekt dnes

+10% obrana armády zisky území a zboží při obraně sníženy o 20% lze zrušit (cena za zrušení = [rozloha zeme]*1000$) - zavedeno ve 31. věku
spotřebuje 2$/km2 za kolo

Podmínky dnes


Nanotechnologie
Prestiž země alespoň 1200k.
Protiletecká obrana - ve hře od 28. věku

Počáteční efekt


Dvojnásobná obrana bunkrů proti bombardování
+20% ztráty nepřátelských stíhaček ve všech útocích


spotřebuje 2$/km2 za kolo.

Počáteční cena

10 000 technologie Síla zbraní


Časový vývoj

31. věk
Zavedena možnost pokrok zrušit za poplatek [rozloha zeme]*1000$).

38. věk
Levnější pokrok Protiletadlová obrana - 5.000 Zlevněno kvůli omezení přepadů. Doteď bylo pokrok možné dostat až pozdě ve věku a byl málo využívaný.Efekt dnes

Dvojnásobná obrana bunkrů proti bombardování a taktickém náletu
+20% ztráty nepřátelských stíhaček ve všech útocích
-20% budov zničeno při bombardování
lze zrušit (cena za zrušení = [rozloha zeme]*1000$) - zavedeno ve 30. věku

spotřebuje 2$/km2 za kolo.

Cena dnes

5 000 technologie Síla zbraní
Opevněné vojenské základny - ve hře od 28. věku


Počáteční efekt

-50% vojenských základen zničeno při nočním tažení a zásahu konvenční raketou

Počáteční cena

4000 tech Síla zbraní. Cena zůstala dodnes nezměněna.


Efekt dnes


-50% vojenských základen zničeno při nočním tažení, taktickém náletu a zásahu konvenční raketou

Nejvyšší budova světa - ve hře od 28. věku

Počáteční efekt

Nejvyšší budova (základní výška 500m) světa zvedne zemi příjmy o 30%.
Pokud je překonána, stává se z ní Bývalá nejvyšší budova světa a zvedá příjmy jen o 10%.
Každá další budova je o 2m vyšší a o 50k$ dražší.
Jde postavit vícekrát, efekt se nesčítá, ale máte bonus za nejvyšší budovu.

Cena tohoto pokroku neklesá i když je Konstrukční (K).
Efekt se dodnes neměnil.

Počáteční cena

4000000 dolarů. Cena zůstala dodnes nezměněna.


Vývoj

Od 31. věku lze pokrok bezplatně zrušit.
Od 37. věku lze vynalézt až od 600k prestiže.


 Hony (#2472)20.12.2008, 11:56 
nechápu jak jsem mohl hrát bez androidů a družic :)))))
jinak dobrý článek, hezky sem si navzpomínal

 Hugo de Moravia (#44145)7.12.2008, 16:00 
jen tak dál...

 Zorg (#15434)7.12.2008, 00:36 
necetl sem si ten clanek uplne ale obrazkove je tam toho dost jen mi chybi info o biodomech ><

Zorg

 Filištín (#78699)6.12.2008, 15:05 
U mrakodrapu chybí info, že od určitého věku je ho možné dát od 600k

 Adolfek (#21070)5.12.2008, 17:29 
Zorg - biodomy nebyly K pokrok. O ostatnich typech pokroku se taky bude psat v nekterem z dalsich clanku ;-)

Filištín - doplněno, dík :)

Sahlepik - Clanek o mimozemskych pokrocich uz je :-)
http://webgame.cz/wg/index.php?p=m_pracovna&s=wgm-historie&clanekId=142 ;-)

TNT125 - Jj to teda bylo maso :-) Top producenti dosahovali produkce klidne pul mega ene za kolo, coz vubec neni zly :D

Petr Střední - vojenskou akademii jako takovou muzes vynalezt od 7. hodnosti. Ale efekt bude mit pouze ten, ze budes moct driv menit schopnost generalu.
Ta 9. hodnost se tyka toho, ze muzes dostat celkem 4 generaly, nejen 3 jako normalne :)
____________________________________________________
Jinak vsem diky za chvalu :)

 World Wanted (#367198)5.12.2008, 17:21 
dobrá práce, za 1:-))

 Wessi (#277192)5.12.2008, 16:50 
dobrá práce.. :)

 Sahlepik (#7939)5.12.2008, 16:02 
zdravím, líbí se minto přehled K pokroků, budou i mimozemské pokroky?

 TNT125 (#182312)5.12.2008, 14:52 
Pekny, celkem me prekvapily ty fuzky, takove jake byly driv je neznam ... 500% muselo bejt fak maso :-D

 Petr Střední (#87604)5.12.2008, 14:29 
Voj akademie jde od 7 hodnosti ?? to je mi novinka ja myslel že to s tou devitkou plati dodnes

 Warrior 156 (#316552)5.12.2008, 14:17 
tesim sa na pokracovani clanku... na dalsie pokroky ;-)

 Alidaris (#354118)5.12.2008, 13:51 
Krasa ako vzdy od mysicky :-) za 1, len tak dalej :love:

 kvasiva (#95872)5.12.2008, 08:48 
pěkný článek, za 1

 R4nd0m (#127527)5.12.2008, 01:28 
WG historie je rozhodně zajímavá, pokračujte v dobré práci :-)
čekám na technologické a společenské

 .Joker. (#369917)5.12.2008, 00:27 
tento clanek se tyka konstrukcnich pokroku, nikoliv technologickych, proto zde nejsou biodomy ani mechy. .... to be continued

 renown (#346264)5.12.2008, 00:26 
velká poklona,krásný článek,vždycky bude určitě co doplňovat ale jestli budeme nadále s historií a vývojem wg informováni takhle tak se budu vždycky těšit na další článek

 xxxmena (#260813)5.12.2008, 00:25 
HUSTE *thumbsup*

 Martain (#19831)5.12.2008, 00:23 
Nechci být za rýpala, ale myslím, že výroba mechů by si také zasloužila být v tom celkovém přehledu pokroků. Jinak článeček super a za jedna s hvězďičkou ;-) *thumbs up*

 Asticka (#28143)5.12.2008, 00:21 
Joo, tak co ja si o biodomu pamatuju tak moc dlouho nebyl. Jinak (uz mi pamet neslouzi ale nejak tak to bylo) ten mrakodrap byl asi v tom 28 veku jako tajny novy pokrok, ja sem si ho udelal jako jeden z prvnich, byl bez popisu ale mel sem efekt jako biodom. Po par dnech se to predelalo uz na mrakodrap. Teda myslim (-:

 Technik (#374293)5.12.2008, 00:10 
Nevím jestli mě klame paměť, ale tuším že byl ještě pokrok biodómy a ten tu není.

 mefi100feles (#66951)5.12.2008, 00:09 
velká pochvala :-)