Historie Webgame

Zde v historii WG nalezneš dějiny WG, přehled o významných událostech, které se ve hře udály.

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG

Frakční alianční spolupráce na GWG - Boj za společné cíle

Tento článek byl publikován 08:46, 26.05.2012 hráčem Tayger(#14246) ke 73. věku.
Byl již přečten 824x, 13 komentářů, průměrná známka 1.9
Část I – Frakce a alianční spolupráce
Dnes si něco povíme o samotných frakcích a o alianční spolupráci. Příště si přiblížíme jednotlivá zřízení.
Myšlenka nového herního systému, který se nasadil na skomírající gold server, se nenarodila přes noc. Rozhodně nešlo o náhodný akt případného Reensova* pomatení mysli, nýbrž o promyšlený krok, který nastal právě v čas, a posunul hráče do nových dimenzí hraní. Zmapovat všechny změny nebude lehké, avšak doufám, že se vám bude další historický článek po dlouhé době líbit.

Frakce

Na planetě Zemi, či přesněji na neidentifikované kamenité hroudě, jenž neustále bobtná, se utvořilo šest frakčních uskupení, která mezi sebou bojují o celosvětovou nadvládu.
Bohatá, avšak bojechtivá USA, pro produkčně zaměřená EU, výboji pověstná Čína, vojensky silné Rusko, zaostalá Arábie s velkou produkcí vojáků a nechvalně proslulý Cybernet, jehož rozvědka budí respekt. Úkol je jednoduchý: „Frakce musí vyhrát v prestiži nad ostatními!“ K tomuto účelu byl zřízen nový žebříček čistě pro ně, a také frakční fórum, kde se mohli hráči domlouvat na strategii. Podhoubí bylo připraveno, zbývalo pouze začít frakční věk budovat. Jednotlivé karty pro frakce byly rozdány takto.Stav na začátku (12.7.2010)Stav na konci(3.2.2012)
USA [U@]Technologicky vyspělý (+15% maximální efekt technologií, +15% produkce technologií).
+5% síla armády, +25% žoldy.
Přibývá mnohem více nukleárních raket.
Oblíbené vlády: Rep, Demo, Tech
Technologicky vyspělý (+15% maximální efekt technologií, +15% produkce technologií).
+25% žoldy, +10% produkce továren.
Přibývá mnohem více nukleárních raket.
EU [E@]Technologicky vyspělý (+10% maximální efekt technologií, +10% produkce technologií).
+10% spokojenost.
Přibývá mnohem více EMP raket.
Oblíbené vlády: Rep, Demo, Utop
Technologicky vyspělý (+10% maximální efekt technologií, +10% produkce technologií).
+10% spokojenost, +10% produkce jídla z farem
Přibývá mnohem více EMP raket.
Rusko [R@]+10% produkce továren.
Těžba ropy (+0.15MWh/km2 území každé kolo).
+5% obrana.
Přibývá mnohem více nukleárních raket.
Oblíbené vlády: Kom, Dikt, Feud
+10% produkce továren.
Nižší životní úroveň (-25% žoldy).
Velká těžba ropy (+0.3MWh/km2 území každé kolo).
+5% obrana.
Přibývá mnohem více nukleárních raket.
Čína [C@]Vysoké zalidnění (+10% produkce vojáků, +20% maximální počet obyvatel).
Nižší životní úroveň (-25% žoldy, -10% produkce peněz).
+10% produkce továren.
Přibývá více nukleárních raket.
Oblíbené vlády: Kom, Fund, Feud
Vysoké zalidnění (+10% produkce vojáků, +20% maximální počet obyvatel).
Nižší životní úroveň (-25% žoldy).
Těžba ropy (+0.15MWh/km2 území každé kolo).
+10% produkce továren.
Přibývá více nukleárních raket.
Arábie [A@]+20% produkce vojáků.
Velká těžba ropy (+0.3MWh/km2 území každé kolo).
Technologicky zaostalá (-20% maximální efekt hospodářských technologií, -20% produkce technologií).
Nízká životní úroveň (-50% žoldy, -20% produkce peněz).
Poloviční cena agentů.
Přibývá mnohem více biocidních raket.
Oblíbené vlády: Fund, Dikt, Feud
+20% produkce vojáků.
Technologicky zaostalá (-20% maximální efekt hospodářských technologií, -20% produkce technologií).
Nízká životní úroveň (-50% žoldy).
Poloviční cena agentů.
Přibývá mnohem více biocidních raket.
Cybernet [N@](tato frakce je tvořena jednotlivci rozmístěnými po celém světě, kteří jsou spojeni počítačovými sítěmi)
Technologicky vyspělý (+20% maximální efekt technologií, +20% produkce technologií, -1 náročnost u pokroků).
Poloviční produkce všeho kromě technologií a peněz.
Síla útoku -50%, síla obrany -10%
poloviční cena agentů, noví agenti, které můžete koupit na domácím trhu, přibývají rychle.
Najednou může mít až 50 operací rozvědky a přibývají větší rychlostí - každé kolo.
Mezinárodní buňky bojovníků (-50% žoldy).
Nemůže prodávat drogy.
Umí velmi dobře vybrané operace rozvědky (s nebezpečností 1): všechny infiltrace, vykrást sklady, napíchnout ropovod, vykrást centrální banku, ukrást technologie.
Oblíbené vlády: Anar, Tech, Utop
(tato frakce je tvořena jednotlivci rozmístěnými po celém světě, kteří jsou spojeni počítačovými sítěmi)
Technologicky vyspělý (+20% maximální efekt technologií, +20% produkce technologií, -1 náročnost u pokroků).
Poloviční produkce všeho kromě technologií a peněz.
Síla útoku -50%, síla obrany -10%
Poloviční cena agentů, noví agenti, které můžete koupit na domácím trhu, přibývají rychle.
Najednou může mít až 50 operací rozvědky a přibývají větší rychlostí - každé kolo.
Mezinárodní buňky bojovníků (-25% žoldy).
Nemůže prodávat drogy.
Umí velmi dobře vybrané operace rozvědky (s nebezpečností 1): všechny infiltrace, vykrást sklady, vykrást centrální banku, ukrást technologie.

Úmyslně jsem vám sestavil tabulku typu předtím a poté. To abyste si udělali představu o dynamickém vývoji po zavedení nového systému hraní.
Každá frakce má své unikum. Například nižší žoldy, bonus na jídlo či technologie, lepší či horší obranný bonus. Jakmile si jednu vyberete, tak se před název aliance automaticky připíše písmenko a symbol zavináče. Třeba aliance SamaJeDoma po vstupu do frakce USA se nyní bude jmenovat U@SamaJeDoma.
Jestliže by vaše srdce k žádné frakci netíhlo, byla zde možnost se k žádné nepřipojit a založit si vlastní alianci, avšak bez zvýhodňujících bonusů. Ze začátku se několik takových aliancí skutečně objevilo, ale časem vymizely zcela. Pro úspěch ve věku byly zkrátka frakce rozhodujícím činitelem.

Nyní se pozorněji podíváme do tabulky. Zmizely oblíbené vlády. To dalo bonusu za rozmanitost zemí v alianci zpět svůj původní smysl. Ale o alianční spolupráci později.
Trochu rozpaky vzbudilo zavedení –25% žoldů pro Rusko a bonusu na výrobu energie Číně, čímž se obě frakce k sobě velmi těsně přiblížily. Avšak velkou ztrátu ve výrobě energie zaznamenala Arábie, která však vždy patřila spolu s Evropou k méně populárním frakcím.

Frakce USA, Rusko a Čína byly vnímány jako nejsilnější bojová uskupení. Cybernet vládl rozvědce a Evropa s ním hrála klíčovou roli ve farmářských závodech. Arábie vždy působila spíše podivínsky. Sice v ní vystupovali dobře naexpění fundamentalisté, jejichž dvanáctky a zetka vzbuzovaly respekt, avšak v obraně je šlo často načapat na švestkách. Nejednou se stalo, že aliance plná diktatur celkem bez problémů vymechovala alianci plnou arabských fundamentalistů na jediný zátah, a bez velkých ztrát. Samozřejmostí však byla dobrá odpříprava. Pokud se nějaký fundamentalista cukal a oplácel mechování přemírou sabotážních útoků, pár dobyvačných útoků jeho odpor rychle zlomilo.

To s Cybernetem se válčilo obtížněji. Sice vám nikdo z této frakce nemohl ublížit opětovným útokem, ale jeho rozvědka způsobila vždy citelné škody. Některým hráčům se mohlo dokonce zdát, že je tato frakce nebezpečná a nezdolná zároveň, avšak existovalo několik taktik, jak ničení případným egoistickým hráčům přinejmenším znechutit. Ale nespěchejte se závěry, silnější rozvědka vám většinou moc nepomohla.

Více si o frakčních válkách povíme v některém z následujících dílů tohoto seriálu.

Frakční pravidla

Každá hra má svá pravidla. Ve frakcích platí, že nelze útočit na členy stejné frakce. Výčet možností, kam vyhlásit válku, se tedy ještě více zúžil. Pokud aliance vstoupila do nějaké frakce, nemohla z ní už vystoupit, pouze pokud by se rozpustila a založila nová. Dále, vstup do jiné frakce byl limitován počtem zemí, které v ní již jsou. Pokud jejich množství překročilo hodnotu 20% všech hráčů ve frakcích, nelze do ní vstoupit, alespoň do doby než se počet sníží. Některým hráčům existence tohoto pravidla znepříjemnila život, neboť v případě útěku před útočníky nemohli vstoupit do stejné frakce a uchránit svou zemi před agresí. Status přeběhlíka je následně dorazil.
Tato pravidla zabránila případným hromadným přechodům aliancí do silnější či produkčně stabilnější frakce ke konci věku.

V případě přestupu jednotlivých zemí se nezobrazovala kartička přeběhlíka v žebříčku, což jim v mnohých případech znatelně pomohlo. Najít přeběhlíka tedy bylo sice obtížné, ale nikoliv nemožné. Jestliže na to byl čas a hráč oplýval velkou dávkou trpělivosti, tak stačilo projít historii většiny aliancí a hned se nějaký ten oslabený cíl našel.

Alianční spolupráce

Alianční spolupráce předcházela frakcím. Obsahovala však příliš mnoho dětských nemocí. Dalo se předpokládat, že její vývoj bude dlouhý a unavující, proto nebylo překvapením, že se jednoho dne úplně zastavil.

Princip je jednoduchý. Čím více je v alianci různých typů zemí, tím vyšší je bonus na výrobu a spokojenost (aliance byly limitovány počtem zemí, původně 12, po update z PWG už jen 10 zemí na jednu alianci). Myšlenka sice dobrá, ale v praxi zaostávala za očekáváním, přesto přežila i do frakcí.

Tento styl klikání přinesl mnohé komplikace. Už krátce po začátku věku se ceny komodit extrémně zvyšovaly. V půli věku se jídlo a energie držely vysoko nad 40$ za kus (farmičky se tetelily blahem), což bylo pro většinu zemí prakticky neklikatelné či přímo likvidační. Sice se dalo na chvíli uspokojit hladové krky a technologie z domácího trhu, ale po pár kolech bylo další tahání prakticky nemyslitelné.

Vynalézaví hráči také přišli s myšlenkou zneužití alianční spolupráce. Začali zvát a přemlouvat do hry neaktivní hráče. Smyslem pozvánky však nebylo klikání po letech, nýbrž jen neaktivní země v alianci, která svou existencí podpořila bonus pro aktivní hráče.
Přesto alianční spolupráce přinesla řadu zajímavých inovací, které zpestřily klikání. Například zkrácení čekání na kolo z 15 min na 12, díky tomu byl i celý věk kratší. Zapisování pouze výsledků aliancí na konci věku. Tím odpadl smysl hraní na jednoho, protože pro historii byl důležitější úspěch celé aliance nikoliv jen jednoho člena. Samozřejmě, že i tak se objevovala podpora jen jedné farmy v alianci, ale nenabývala takového rozměru, jako tomu bylo dříve.

Tím bych prozatím uzavřel povídání o čtrnácti věcích Frakční alianční spolupráce. Příště si povíme něco bližšího o jednotlivých zřízeních, které doznaly kosmetické, ale i velmi podstatné změny. Třeba také stihneme mezi alianční a frakční vztahy.

* Reenns - bývalý vedoucí informačního týmu, poté víceadmin a následně admin
 Schedow (#96567)8.05.2013, 04:43 
Myšlenka nového herního systému, !!
Sranda ??
Tohle vymysleli hráči stejně tak hru na Expy.
Budu se "hádat" protože jsem byl u toho když gwg začínalo.

Netvrdím že si to sneer přivlastnil jen ty nemáš fakta a blbě si to napsal.
za tohle prostě -5-

 Durri (#397527)27.05.2012, 18:19 
atti, budzo: usa byla poměrně dobrá frakce, ale dojela na gwg systém válek, protože byla hodně zaměřená na techniku a v kombinaci s neomezeným sabotem od arabů a nulovou šancí to vracet začala postupně upadat, což vedlo dál k tomu, že tam přestaly hrát kvalitnější ali, maximálně se nahodil nějakej full demo/robo pokus, ale žádná pořádná ali složená z dikt, fundů a mechařů, jako tomu bylo v c a r, a to hlavně kvůli neochotě lidí hrát fundu v usa, přitom se tam dalo dosahovat parádních bonusů

omezení přepadu nebylo zrovna nejlepší řešení, na druhou stranu bylo logickou reakcí na zrušení útoků do vlastní ali, každopádně tyhle 2 kroky gwg dodělaly

 BuDzOgAn AlieN (#128837)26.05.2012, 12:04 
Sjezdovka toči uplne bullshity -> nevšímať.
Obmedzenie prepadu bolo to najlepšie, čo sa mohlo frakciam stať.
Ostatne, veľa sa toho popisalo na wgpolitike -> GWG.
Frakcie boli samozrejme vžd trošku nedopracovane, ale bavili z môjho pohľadu každý vek.

Poznám veľa ľudí, čo klikalo len gwg, lebo ich to viac bavilo ako pwg.

to Atti: A ano. Europa a USA to mali ťažké - to by som prirovnal k tomu nedostatku. (i ked USA sa dala klikať)
Ostatne frakcie boli uplne v pohode klikatelne.

 Promo16 (#297352)26.05.2012, 11:11 
"Myšlenka nového herního systému, který se nasadil na skomírající gold server, se nenarodila přes noc."

to by me teda zajimalo v cem jsou frakce novym hernim
systeme...tady asi nekdo zacal cichat toulen

jinak co si pamatuju, tak jeste nedavno, se tam rozjizdeli velke ambice udelat z gwg bojove wg s zebrickem zkusenosti, lol

 Tayger (#14246)26.05.2012, 11:08 
Všem čtenářům.
Jedná se o první díl seriálu, kdy postupně zkusím zmapovat celé frakce včetně té části alianční spolupráce. Byla to poměrně dlouhá kapitola GWG, a je na tom spousta práce. Nemusíte se bát, že bych na spousty věcí zapomněl, pouze by ten článek byl extrémně dlouhý, kdybych je všechny vypisoval. Systém válek, včetně zneužití přepadu samozřejmě uvedu také, ale mějte trpělivost. Jedna věc je článek napsat, a ta druhá je shánění všech podkladů. ;-)

 atticus. (#388521)26.05.2012, 11:00 
by me zajimalo jestli to sam autor klikal :-D ze byla arabie slaba bych rozhodne netvrdil jeden cas byla hodne silna zejmena na zacatku frakci stejne jako USA ale ta potom ztratila smysl vicemene a slo klikat jen cinu nebo rusko cimz utrpela i arabie


budzo: vsechno se da klikat ne ze ne, ale je otazka jak uspesne, kdyz si sel rekneme v nejakem vyssim veku klikat USA, tak te cina s ruskem roznesli a nemel si sanci neco uhrat...konkurovat mohla castecne arabie, co se tyce evropy a cybernetu tam to bylo o utopkach ty nemeli moc na vyber...
kdyz vezmeme prvni vek tak nejsilnejsi byla asi USA spolu s arabii mezi ali a jednotlivci si slusne nahrabali v evrope pokud odhadli trh, pak se to zaclo ladit a vznikla z toho valka mezi ruskem a cinou kdyz se to tak vezme a cybernet doufal ze je nekdo z nich nesunda, ja osobne to nekritizuju jen poukazuju na skutecnost ktera v tom clanku obcas schazi v tom kdo byl nejsilnejsi a nejneoblibenejsi frakce :P

 Asticka (#28143)26.05.2012, 10:48 
1) Chybi mi tu infa o generalech, kteri byli dost jinak nez na publicu, coz zasadne ovlivnovalo celovekou taktiku.

2) Fundu vymechuje kazda lama kdykoli kdekoli, kdyz nema mechy, tj neprodava vyrazne vojaky co produkuje a nekupuje za to mechy. To neni specifikace goldu, spis lamakovitosti. Fundu s o genem na max co ma kotle mechu + techniku nikdo lehce nezmechuje...

3)I z cybernetu se dalo valcit, predevsim nocni revoluce na diktu a podojeni hliny z aliance, co se nechovala rozumne (za pomoci 3x spoju od dikt z jinych frakci, nasledne zaplacenych hospama)

Sjezdovka - ta veta je nesikovne napsana, nicmene z ni vyplyva, ze zivis jednotky a technologie (techy spotrebovavaji energii) nakupem jidla a ene z domaciho trhu. Nikoli nakup techu z domacaku...

 Ruger (#69616)26.05.2012, 10:42 
Napad dobry, jen chtel vypilovat ... Ozyvali sa i hlasy, aby se klikalo jako po apokalypse - nejdrive jen anarchie, pribudli fundamentaliste - jako nedostatek beznych stroju a technologii ...mno, uvidime stkli se nekt napadu jeste chyti ...

Clanek slusny, za 2

 santa satan (#116464)26.05.2012, 10:37 
inak výsledky jednotlivcov sa započítavali do historického rebríčku ;-)

 Naquadah (#274933)26.05.2012, 10:19 
má tam chybu lama xD tak to je za 5 jako ve škole z diktátů xD

 Sneer (#81183)26.05.2012, 09:55 
Reenns? :-D Reens ked uz:D

 Sjezdovka (#158577)26.05.2012, 09:43 
Kudla Jakube, sem byl roky slepý, já jantar kupoval techy dycinky na světovým, a vono to na goldu šlo na domácím. Tak sem se zas dozvěděl něco s křížkem po funuse...

PS: Frakce zabilo zrušení možnosti útočení na vlastní frakci - na goldu likvidační a cybernet s arabií se staly v ten okamžik nudné. Na ali spolupráci byl dobrej jen přepad (vše ostatní stálo zaprd (zejména pro relax klikání)), než i ten zařízl misťa po hlasitém nářku zoufalců. Naštěstí gold svět v podobě ali spolupráce likvidační úpravu přepadu o mnoho stejně nepřežil.

 s.o.n.g.o. (#59100)26.05.2012, 09:07 
dynmicky vyvoj :-D jako ta jedna zmena, kdyz se odstoupilo od oblibenych vlad ?DD